Fellesdemo DIPS Interactor

  • 12. mai 10:00
  • Elektronisk over LYNC
  • Demo

Meld deg på vår elektroniske fellesdemo 12.mai fra klokken 10:00-11:00 og lær mer om DIPS Interactor

Interactor er en løsning for sikker interaktiv samhandling mellom helsevirksomheter, og omfatter per i dag bestilling av laboratorietjenester og beslutningsstøtte ved klinisk henvisning. Fremtidige medisinske tjenester er blant annet bilde-diagnostisk henvisning/røntgen, meldingsbasert dialog og status-tjenester. Interactor integrerer fagsystemer som benyttes i helsesektoren gjennom meldingsbasert samhandling og ved bruk av asynkron kommunikasjon over kø.

Interactor består av produkter for tjenesteyter, for bestiller (rekvirent, henviser) og for driftspersonell på helseforetakene. Komponentene for bestiller og tjenesteyter er integrert med fagsystemene de benytter. Tett og god integrasjon med fagsystem er en forutsetning for rask og effektiv bruk av systemet.

Send mail til Marthina på mso@dips.no for å melde deg på!

Les mer