E-helse for nordiske forhold


– nøkkelen til en effektivt helsevesen

Hold deg oppdatert

Digitale løsninger for helsepersonell

eHelse beskriver den digitale verktøykassen som effektiviserer og forenkler hverdagen for helsepersonell i hele helsevesenet – fastlegen, sykehusdirektøren, sykepleieren, overlegen, trygdesystemet og ikke minst pasienten selv.

En måte å tenke på

Sett fra en bred forstand karakteriserer begrepet ikke bare en teknisk utvikling, men også en måte å tenke på, en holdning og en global internasjonal holistisk innstilling for å forbedre helsetjenester både lokalt og globalt. DIPS og våre partnere er med på å skape denne bevegelsen.

Et foregangsland innen ehelse

Norge ligger langt fremme på verdensbasis, og Regjeringen har som mål at vi skal være blant de fremste landene i verden innenfor ny teknologi, kompetanse og kunnskap. Dette kommer godt frem i Stortingsmeldingen nr. 9 som uttrykker en visjon vi er svært enige i: “Én Innbygger - én Journal”.

Hovedutfordringer innenfor eHelse

Nyvinninger innen eHelse

DIPS filosofi for god eHelse

Åpne standarder

Sammen skaper vi pasientenes helsetjeneste

Åpne standarder

Lukkede løsninger av èn produsent er mer usikkert i det lange løp. Hva hvis endringer

Hva hvis vi istedet alle produsenter kan utvikle systemer som snakker et felles, standardisert språk.

I DIPS har vi tatt dette valget for lenge siden. Vi er sikre på at åpne løsninger basert på åpne standarder er fremtiden.

Artikler om dette temaet

For helsepersonell - av helsepersonell

Sammen skaper vi pasientenes helsetjeneste

Hold deg oppdatert på eHelse

  • Motta siste nytt om eHelse
  • Ca 4 nyhetsbrev i året
  • Meld deg av når som helst