E-helse for nordiske forhold


– nøkkelen til en effektivt helsevesen

Artikkelmal

Publisert

På teknologi- og kompetansesiden i DIPS er vi langt fremme faglig sett, og medarbeiderne er en gjeng med svært kompetente utviklere som stadig lærer og utvikler seg ved hjelp av hverandre i hverdagen.

Sterk vekst

DIPS er en organisasjon i sterk vekst og med god lønnsomhet. Det betyr at vi har rom og vilje til å ta godt våre på våre medarbeidere og vedlikeholde og bygge opp kompetanse. Vi har gode betingelser og gir våre medarbeidere mulighet til karriere og selvrealisering.Vi legger stor vekt på faglig utvikling i DIPS og bruker mye ressurser på å bygge opp og opprettholde vår kompetanse. Vi leier for eksempel inn toppfolk på verdensbasis når vi avholder kurs for våre ansatte og vi legger stor vekt på å beholde vår ledende posisjon.

Selvstyrte team

Våre team er selvstyrte og har totalansvar for sine spesifikke produktområder. Som utvikler i DIPS jobber du hele tiden med det siste av teknologi. Under utviklingsperiodene arbeider teamene tett med kundene og en sterk konsulentavdeling med mye helsefaglig kompetanse

Det er viktig for meg at arbeidet er samfunnsnyttig, og at jeg får være ute og se direkte resultat av det vi jobber med.

Annette Lund Lillegaard UX Leder

Produktportefølje

DIPS utvikler i dag produkter både på .Net, Java og Windows plattformene og vi bruker viktige teknologikomponenter fra Oracle og Microsoft i vår produktportefølje. Vi benytter også en hel rekke anerkjente åpen-kildekode og kommersielle teknologikomponenter i våre produkter. Produktporteføljen til DIPS utvikles etter moderne arkitekturmessige prinsipper, der uavhengige komponenter er integrert med hverandre via veldefinerte grensesnitt definert av både internasjonale og nasjonale standarder. Vi benytter en rekke arkitekturmønstre i våre løsninger, men har en spesielt fokus på tjenesteorientering kombinert med hendelses- og ressursbaserte arkitekturmønstre.

Les mer